Skip to main content

Ontdekken hoe we u van dienst zouden kunnen zijn?

Wordt teruggebeldOver NIDO

Ontwerp, engineering & advies

We hebben bij NIDO ervaring met alle fases van een bouwproces. Door onze expertise in circulair en biobased bouwen met CLT, zouden wij daarom graag bij elk (afzonderlijke) onderdeel van een bouwproject van waarde kunnen zijn.

Het bouwen met CLT geeft biedt vele unieke voordelen en mogelijkheden. Voor veel partijen is ontwerpen en bouwen met CLT nog redelijk nieuw, waardoor er nog vaak traditioneel wordt gedacht vanaf het eerste schetsontwerp. Dit leidt helaas toch vaak tot minder optimale ontwerpen, complicaties of  extra aanpassingen achteraf. Juist om die reden, raken wij het liefst zo vroeg mogelijk betrokken tijdens een plan om met CLT te bouwen.

NIDO kan zelf begeleiding bieden in het gehele ontwerp door middel van onze eigen samenwerkingen met architecten, maar we kunnen ook tijdens de ontwerpfase samenwerken met architecten en ontwerpteams van de opdrachtgever. Dit allemaal om samen de mogelijkheden van CLT te verkennen en op de beste manier te integreren in het ontwerp.

Zo kunnen we direct adviseren over de optimale toepassing van CLT, en vroegtijdig constructieve oplossingen aankaarten die rekening houden met bijvoorbeeld de akoestiek, bouwfysica, sterkte, stabiliteit en brandwerendheid. Ook is het handig als er vroeg in het ontwerp rekening gehouden kan worden met een inschatting van de mogelijke afmetingen en diktes van de panelen, zodat het ontwerp hier direct voor wordt geoptimaliseerd. Verder is het belangrijk om vroeg in het ontwerpproces de esthetische uitgangspunten van het ontwerp helder te hebben, aangezien CLT vaak in het zicht wordt gelaten.

Als het ontwerp af is, begint de engineeringsfase. Voor bouwen met CLT is dit echt een vak apart, aangezien de CLT panelen worden geprefabriceerd, waarbij alles op de millimeter nauwkeurig moet worden uitgewerkt. Tijdens de prefabricatie worden de sparingen voor alle installaties, kozijnen, en constructieve elementen ook al direct aangebracht. Hierdoor loopt bijvoorbeeld ook de coördinatie van het totale installatieconcept op basis van de BENG-berekeningen synchroon met de engineering van de CLT constructie.

We hebben bij NIDO dit engineeringsproces uitgebreid doorlopen, en ook verschillende installatieconcepten toegepast. Aangezien de theorie niet altijd de praktijk blijkt in de bouw, hebben we tijdens de realisatie en de gebruiksfase veel praktijkervaring opgedaan, die we vervolgens ook weer meenemen in de engineering vooraf.

 
 
 
1
1

Voorbereiding & uitvoer

We kunnen bij NIDO opdrachtgevers geheel ontzorgen tijdens werkvoorbereiding en de bouw van hun CLT bouwproject, vanaf de fundering tot aan de afbouw.

We hebben een uitgebreid netwerk aan partners die kennis hebben op het gebied van CLT. Dit zijn constructeurs, CLT-fabrikanten, maar ook onderaannemers op de bouwplaats die daadwerkelijke praktijkervaring hebben met CLT. Zo zorgen we door middel van onze expertise en netwerk ervoor dat het project soepel verloopt, binnen budget en binnen de gestelde deadlines. Als een Bouwgarant-gecertificeerd bouwbedrijf, zijn wij ook in staat de nodige garanties te geven op onze projecten.

Indien een ontwerp wordt aangeleverd, kunnen we opdrachtgevers – na  het geven van onze feedback op mogelijke verbeterpunten – een begroting en een gedetailleerde planning geven, waarbij rekening wordt gehouden met de productie- en levertijden van CLT-elementen. Nadat alle partijen tevreden zijn, kan NIDO de eind-engineering, levering en montage van de CLT op zich nemen, en waar gewenst tot aan de laatste afbouwdetails het bouwproces coördineren.

 
 
 
 
 
1
1