Skip to main content

Meer weten over onze ontwikkelingsprojecten?

Wordt teruggebeldContact

Ontwikkeling CLT woningen in eigen beheer

We doen bij NIDO zelf aan kleinschalige ontwikkeling, waarbij het hele traject in eigen beheer wordt doorlopen vanaf de aankoop van de grond en het vergunningstraject, tot aan het opleveren en overhandigen van de sleutel.

Ook hier geldt bij alle projecten dat de uitgangspunten zijn: circulair, biobased, duurzaam, gezond en levensloopbestendig. Daarbij worden alle projecten uitgevoerd met een hoofddraagconstructie van CLT, en wordt er biobased isolatiemateriaal toegepast.

Ontwikkeling in samenwerkingsverband

Duurzaamheidsambities worden steeds belangrijker in openbare aanbestedingen van projectontwikkeling, vanwege de toenemende bewustwording van de milieu- en sociale impact van bouwprojecten. Dit heeft geleid tot het opnemen van duurzaamheidscriteria als essentieel onderdeel van openbare aanbestedingen.

Opdrachtgevers stellen bijvoorbeeld meer eisen aan energie-effici├źntie, materiaalgebruik, waterbeheer, afvalbeheer, of het hebben van bepaalde duurzaamheidscertificeringen en sociale aspecten. Daarnaast kunnen opdrachtgevers duurzaamheidsprestaties meenemen als gunningscriterium, waarbij projecten met hogere duurzaamheidsniveaus voorrang krijgen tijdens het selectieproces.

Dit stimuleert projectontwikkelaars om duurzaamheid te integreren in hun ontwerp, constructie en beheer van bouwprojecten en draagt bij aan een meer duurzame gebouwde omgeving. Aangezien NIDO aantoonbare expertise heeft op het gebied van duurzaam bouwen, zouden wij ook van waarde kunnen zijn in een samenwerkingsverband.

 
 
 
 
 
1
1